X

Natuur Bloemen

Je kan tijdelijk geen natuur bloemen bestellen.

      Info
Rouwcenter
De Backer-Put
Guldensporenlaan 18, 3530 Houthalen
Bosstraat 2, 3530 Helchteren
011 60.55.60
rouwcenter@skynet.be
Home Funeraria Condoleren Bloemen Crematie & Begraven Uitvaartwinkel Dienstverlening Grafstenen Info

Euthanasie

Euthanasie of levensbeëindiging wordt door de wet omschreven als “opzettelijk levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene, op diens verzoek”. Wettelijke euthanasie kan dus enkel door een arts uitgevoerd worden, op expliciet verzoek van de patiënt en binnen welomschreven criteria.

Het stopzetten van een levensnoodzakelijke behandeling (vb. beademing) op verzoek van de ongeneeslijke patiënt die resulteert in het overlijden van die patiënt, zonder dat een dodelijk middel werd toegediend, is naar de letter van de wet geen euthanasie.

Het toedienen van hoge dosissen morfine en sedativa ter verzachting van de pijn van de patiënt tijdens de laatste levensfase is geen euthanasie, maar pijnbehandeling, zelfs indien de behandeling resulteert in een vroegtijdig overlijden van de patiënt.

Voor verdere informatie betreffende euthanasie verwijzen we u graag door naar volgende websites:
°   Recht op waardig sterven:  
www.rws.be

°   LevensEinde InformatieForum:  www.leif.be
°   Gezondheid.be: 
www.gezondheid.be

 
Palliatieve zorg

De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft palliatieve zorg als volgt: “Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en het verlichten van lijden door middel van een vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van de pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard” (bron: www.gezondheid.be).
Palliatieve zorg heeft dus niet tot doel het leven te verlengen of te verkorten, maar er voor te zorgen dat lichamelijke pijnen en ongemakken geminimaliseerd worden. De controle van pijn, maar ook van psychologische, sociale en spirituele problemen staat hierbij centraal.
Palliatieve zorgen kunnen verstrekt worden in:
°   het thuismilieu van de patiënt;
°   thuisvervangende palliatieve zorg:
     - rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen;
     - palliatieve dagcentra.
°  ziekenhuizen
     - palliatief supportteam;
     - palliatieve zorgeenheden.
Voor meer informatie over palliatieve zorgen verwijzen wij u graag door naar volgende websites:
°  Palliatief.be:
www.palliatief.be
°  Gezondheid.be:
www.gezondheid.be(link palliatieve)
 
 

Rouwcenter           De Backer-Put            011 60.55.60            rouwenter@skynet.be